Presentem RICSigner

Des de RICDOC us presentem RICSigner, una nova eina digital capaç de gestionar les signatures electròniques d’una manera ràpida i segura.

RICSigner neix de la constància i de la inquietud per voler innovar i donar les millors solucions per als nostres clients.

Per això mateix hem desenvolupat un Software capaç de recopilar totes les signatures digitals de qualsevol tipus, en un mateix lloc, perquè la gestió d’aquestes resulti més àgil i eficaç.

Sabem que avui dia les signatures digitals estan tenint un paper clau per a poder agilitzar els processos interns de l’empresa. A més amb elles millorem el tracte final amb el client i s’adapten perfectament amb serveis i treballs a distància.

Per això RICSigner el que permet és tenir el control de totes aquestes signatures electròniques des d’un mateix Software, podent veure la seva traçabilitat en temps real.

Compta amb diferents cercadors, adaptats per a cada tipus d’usuari, on podrem filtrar per departament, estats, signant, document, usuaris, referència de document, etc…

Desenvolupem pensant en la practicitat i la simplicitat.