Què és un ERP en el núvol?

Anteriorment, en una altra entrada al bloc vam explicar què era un ERP i els seus avantatges i inconvenients. En relació amb això, l’ERP pot trobar-se en el núvol (Cloud) oa les pròpies instal·lacions de l’empresa (on-promise).

Un ERP en el núvol, és una forma de tenir softwares ERP en un equip remot sense necessitar els hardware de forma interna a l’empresa que tinguin les característiques necessàries per poder instal·lar l’ERP escollit. Per poder tenir accés a aquest, com hem dit no tindríem necessitats a nivell de harware intern només necessitaríem connexió a internet, ja que el bolcat de l’ERP estaria dins d’un entorn remot al qual accedirem per aquesta via.

Tant les dades com la resta d’informació bolcada en el núvol respecten en tot moment els principis de seguretat i confidencialitat. Totes les dades introduïdes a aquest ERP s’allotgen en servidors encarregats de mantenir i garantir aquests principis.

Degut de que no tenim requisits de hardware, triar un software en el núvol té un cost molt menor que un ERP on-promise, ja que els equips es porten un gran percentatge de la inversió a realitzar per d’obtenir i utilitzar un ERP, el cost principal seria l’accés al servei en el núvol, manteniment i altres relacionats, amb l’avantatge de no haver d’actualitzar tots els equips propis ja que accedim a ultimes versions de manera directa, per tant també hem de parlar de cost de temps en instal·lació i manteniment d’equips i altres relacionats.

A més del cost del que parlàvem abans, un altre factor a tenir en compte per a l’elecció del mateix és la mida de l’empresa i l’activitat, ja que pel fet que és un entorn en general amb accés el qual pot ser de diversos usuaris en el mateix equip remot, per a empreses amb major complexitat de les seves funcions que per la seva casuística, requereixin un ERP “fet a mida” els serà més productiu la inversió en un ERP en les instal·lacions pròpies però si no és així l’ERP en el núvol tindria un major pes i aportaria un major valor a aquesta diferència entre cost de la inversió i benefici que m’aporta la mateixa.

Respecte a les seves avantatges, l’ERP en el núvol permet l’accés des de diferents ubicacions, equips i usuaris a aquest software. A més, segueix tenint els mateixos avantatges pel que fa a anàlisi, no duplicitat d’informació o rapidesa que pot tenir l’ERP on-promise.

I respecte a les seves desavantatges a més de les ja citades, com hem esmentat l’accés remot es realitza a través de la connexió a Internet, per tant en el cas de tenir una fallada de connexió a la mateixa o qualsevol problema relacionat amb internet no tindríem accés a l’ERP en el núvol, i relacionat amb l’accés, en els moments d’actualitzacions o manteniments per part del proveïdor no tindria accés o, almenys no de forma plena, a l’ERP i totes les seves funcions.

Conclusió
Què ERP triar? Doncs s’han de tenir en compte tots els factors comentats, ja sigui accessibilitat, costos, parametritzacions adaptades i creades per a l’empresa en qüestió que no reculli l’estàndard, etc.

En definitiva, depèn de cada empresa i de posar en balança el que li aporta més valor afegit a la seva pròpia empresa i si compleix les seves necessitats i expectatives en major proporció, en base a això decidir com s’adapta millor als seus objectius si l’ERP on Cloud o on-promise. A RIC.DOC et proposem la millor solució. Vols saber més sobre nosaltres? www.ricdoc.cat

 

Compartir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *